Baner

Udruženje građana sa invaliditetom

"NOVI HORIZONT"

Matični broj: 17639820
PIB: 104198987
Žiro-račun: 200-2873590101033-70
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd
Za više informacija kontaktirajte nas.

Baner

TOP