Baner

Volonteri

Ukoliko želite da nam pomognete u našem radu popunite ovaj upitnik.

Vaše ime (obavezno)
Vaše prezime (obavezno)
Vaš datum rođenja (obavezno)
Vaš JMBG. JMBG mora da sadrži 13 cifara.
Vaša e-mail adresa (obavezno)
Vaš broj mobilnog telefona
Vaš broj fiksnog telefona
Adresa stanovanje
Bračni status
Vrsta stručne spreme bez školeosnovna školasrednja školaviša školafakultetmagistratura/doktorat
Stambeni status podstanarvlasnik stanau roditeljskom stanu
Živim sa roditeljimasamsa bračnim/vanbračnim partneromsa sopstvenom porodicom
Da li posedujete auto? DaNe
Da li ste? zaposleninezaposleniu invalidskoj penzijiu starosnoj penziji
Zanimanje (Ukoliko ste zaposleni upišite naziv radne organizacije u kojoj radite)
Koliko ste dugo nezaposleni? (ukoliko ste nezaposleni onda popunjavate ovo polje) od 1 do 3 mesecaod 3 do 12 meseciod 1 do pet godinaod 5 do 10 godinapreko 10 godina
Da li ste pohađali neko dodatno obrazovanje? (kurs, seminar, predavanje)
Da li želite neko dodatno obrazovanje? (kurs, seminar, predavanje)
Želim da postanem:volonter-lokal patriota ( rešavanje lokalnih problema vezanih za vase naselje)volonter dobar komšija (cilj nam je da svaki naš član sa invaliditetom ima barem po jednog komšiju kojem može da se obrati za bilo kakvu pomoć)volonter-organizator (pomaže oko organizacije svih vidova manifestacija koje organizujemo)volonter u internet timu (poslovi vezani za kompjuter)volonter-stručni saradik (pronalaženja donatora,sponzora,pisanje projekata,marketing...)volonter-tamo daleko (svi poslovi vezani za dijasporu )

Baner

TOP